Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όσον άφορα 4η ρινοπλαστική. Πριν ένα χρόνο έκανα ρινοπλαστική. Μετά από έξι μήνες στο πλάι της μύτης εμφανίστηκε μια λακκούβα όπου ο γιατρός μου την γέμισε με ενέσιμο πράγμα που δεν θα ήθελα  για μια ζωή. Στο ακροριιναίο είχε μια δυσμορφία και για αυτό πριν από 4 μήνες μου ξανακάνε με τοπική μια μικρή διορθωτική πράγμα που δεν διορθώθηκε  και ίσως έγινε και χειρότερο. Θα ήθελα να ρωτήσω  με μια εντελώς δεύτερη  ρινοπλαστική αν ξαναέκανα θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα ώστε η μύτη μου να γίνει συμμετρική.

29/06/2015

Είναι πολύ δύσκολο να σας πω με σιγουριά αν το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί με μια καινούρια ρινοπλαστική. Θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί το πρόβλημα για να δούμε γιατί έχει εμφανιστεί αυτή η λακκούβα. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προστεθεί ιστός σε αυτή την περιοχή για να γεμίσει. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται σίγουρα μια καινούρια ρινοπλαστική. Θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε κάποιον άλλο πλαστικό χειρούργο έμπειρο στις ρινοπλαστικές για να σας εξετάσει και να σας πει αν το πρόβλημα διορθώνετε.  

Δρ Ιωάννης Γεωργίου
Πλαστικός Χειρουργός

Send to Facebook Tweet This Share