Πρωτοφανή επιτυχία παρουσίασε δοκιμή με Τ-κύτταρα για τη θεραπεία του καρκίνου

17/02/2016

Εκπληκτικά αποτελέσματα παρουσίασε διεθνής ομάδα ερευνητών που χρησιμοποίησαν τα ανοσοποιητικά κύτταρα ασθενών, για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. 

Σε μια μελέτη, στο 94% των ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν εντελώς. Για ασθενείς με άλλους τύπους καρκίνου του αίματος, τα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία ξεπερνούσαν το 80%, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παρουσίασαν πλήρη ύφεση, όπως ανέφεραν οι ερευνητές σε πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης. 

Η νέα θεραπεία Τ-κυττάρων είναι ένα είδος ανοσοθεραπείας, που περιλαμβάνει τη λήψη ανοσοποιητικών κυττάρων του ασθενούς – συγκεκριμένα, λευκά αιμοσφαίρια που ονομάζονται Τ-κύτταρα – και τον επαναπρογραμματισμό τους, ώστε να επιτίθεται στους καρκινικούς όγκους. Είναι σαν ένα «κομμένο και ραμμένο» εμβόλιο κατά του καρκίνου. 

Οι επιστήμονες εργάζονται πάνω στην ανοσοθεραπεία εδώ και δεκαετίες, ωστόσο μόλις πρόσφατα άρχισαν να δοκιμάζουν τη θεραπεία Τ-κυττάρων στους ανθρώπους. Λόγω της πειραματικής φύσης των ερευνών, προς το παρόν οι κλινικές δοκιμές περιορίζονται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε άλλες θεραπείες και έχουν μόνο λίγους μήνες ζωής.

Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας είναι πρωτοφανή, καθώς ασθενείς σε τόσο προχωρημένο στάδιο δεν παρουσιάζουν ποτέ τόσο υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης σε θεραπεία.

Τα Τ-κύτταρα είναι λευκά αιμοσφαίρια, που εντοπίζουν ξένα ή ανώμαλα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών, και στη συνέχεια προσκολλώνται σε αυτά, για να «ενημερώσουν» το υπόλοιπο ανοσοποιητικό σύστημα ότι πρέπει να τους επιτεθεί. 

Το αρνητικό που παρουσιάζει προς το παρόν η εν λόγω θεραπεία είναι οι σοβαρές παρενέργειες, που περιλαμβάνουν πυρετό, υπόταση και νευροτοξικότητα, λόγω μιας κατάστασης που ονομάζεται σύνδρομο απελευθέρωσης  κυτταροκινών. 

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να εφαρμόσουν τη θεραπεία Τ-κυττάρων σε ένα ευρύτερο φάσμα καρκινικών τύπων, όχι μόνο αιματολογικών, ενώ, θέλουν, επίσης, να διαπιστώσουν για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν οι ασθενείς σε ύφεση, μετά τη θεραπεία. 

 

 

 

Send to Facebook Tweet This Share