Έρευνα: πώς επηρεάζει τελικά η τεστοστερόνη τη συμπεριφορά

06/04/2016

Η τεστοστερόνη, ως γνωστό, τροφοδοτεί την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συχνά αναφέρεται και ως «η ορμόνη του εγωισμού». Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Psychoneuroendicinology, η τεστοστερόνη μειώνει τη συνδεσιμότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τα αίσθημα της συμπόνιας απέναντι στους άλλους και για την ενσωμάτωση του αισθήματος αυτού στη λήψη αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, μια ομάδα 16 γυναικών εθελοντών υποβλήθηκαν στο λεγόμενο «Reading the Mind in Eyes Tests (RMET)», ένα τεστ με το οποίο ο συμμετέχοντας μαντεύει τα συναισθήματα και τα κίνητρα άλλων ανθρώπων κοιτάζοντας απλώς φωτογραφίες των ματιών τους. Όπως φάνηκε, κάθε φορά που οι συμμετέχουσες καλούνταν να συσχετίσουν ένα συναίσθημα με μια εικόνα, ενεργοποιούνταν έντονα μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται κάτω μετωπιαία έλικα (inferior frontal gyrus -IFG), αποδεικνύοντας ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ενσυναίσθηση, δηλαδή τη συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση των άλλων. 

Στη συνέχεια, οι μισές συμμετέχουσες έλαβαν μεγάλη δοσολογία τεστοστερόνης προκειμένου να αυξηθούν κατά 10 φορές τα επίπεδα της εν λόγω ορμόνης στο αίμα τους, ενώ οι υπόλοιπες συμμετέχουσες έλαβαν εικονικό φάρμακο. 

Όταν επαναλήφθηκε το τεστ RMET, οι συμμετέχουσες που είχαν λάβει τεστοστερόνη φάνηκαν να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα στις εικόνες, σε σχέση με τις συμμετέχουσες που είχαν λάβει το εικονικό φάρμακο. Επομένως, η τεστοστερόνη φαίνεται να επηρεάζει πράγματι την ενσυναίσθησή μας. 

Μαγνητικές τομογραφίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τον δεύτερο γύρο του RMET έδειξαν ότι η σύνδεση της περιοχής IFG με άλλες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση ήταν σημαντικά μειωμένη μετά τη χορήγηση της τεστοστερόνης. 

Βασισμένοι στα ευρήματα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι η τεστοστερόνη μειώνει την ικανότητα του ατόμου να ενσωματώνει τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων στη δική του σκέψη, συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων. 

 

Send to Facebook Tweet This Share