Επικίνδυνο, τελικά, για τις αρτηρίες το ηλεκτρονικό τσιγάρο

05/09/2017

Επιβεβαιώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη λειτουργία των αρτηριών , σύμφωνα με δύο ελληνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη Μονάδα Διακοπής Καπνίσματος της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και οι οποίες παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, στη Βαρκελώνη.

Στο πλαίσιο των δύο μελετών εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων ηλικιακά καπνιστών, χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Επικεφαλής των μελετών ήταν οι δρ Νικόλαος Ιωακεμίδης, καρδιολόγος και Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας, μαζί με τον διιευθυντή της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Δημήτριο Τούσουλη.

Όπως διαπίστωσαν, η άτμιση για χρονικό διάστημα 30 λεπτών αυξάνει την πίεση στην αορτή στον ίδιο βαθμό με το κανονικό τσιγάρο. Επίσης, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από καπνιστές που δεν είναι αρκετά εξαρτημένοι από τη νικοτίνη φαίνεται ότι έχει δυσμενέστερη επίδραση στη λειτουργία των αρτηριών σε σχέση με την επίδραση που έχει η άτμιση στους περισσότερο εξαρτημένους από τη νικοτίνη καπνιστές. 

Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νικοτίνη που απελευθερώνεται βραδέως κατά τη διάρκεια της άτμισης είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη λειτουργία των αρτηριών, ιδιαίτερα στα νέα άτομα που δεν ακόμα σημαντικά εξαρτημένα. 

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική κλινική και προγνωστική αξία που έχει η λειτουργικότητα των αρτηριών για την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά τη στρατηγική και το σχεδιασμό φαρμακευτικών και μη παρεμβάσεων για τη διακοπή του καπνίσματος σ' αυτές τις ηλικίες και μάλιστα στα άτομα εκείνα που καπνίζουν λίγο αλλά δεν μπορούν να απεξαρτηθούν οριστικά από τη βλαπτική συνήθεια του καπνίσματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές.

Μέχρι σήμερα η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, με ορισμένους ειδικούς να θεωρούν ότι ένα χρήσιμο εργαλείο ως θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με άλλους να υποστηρίζουν ότι έχει καταστεί ένα «μέσο» που χρησιμοποιούν οι νέοι για να ξεκινήσουν κάποια στιγμή το κάπνισμα.

Πολλοί ειδικοί, εκτιμούν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιέχει νικοτίνη αλλά όχι καπνό, είναι μια εναλλακτική μορφή καπνίσματος που ενέχει μειωμένους κινδύνους σε σχέση με το συμβατικό κάπνισμα, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη έρευνα για διαπιστωθεί η επίδρασή του στην καρδιαγγειακή λειτουργία όπου το κάπνισμα αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για μελλοντικά καρδιολογικά προβλήματα.

Σημειώνεται ότι έκθεση της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος η χρήση τους να αλλάξει τη λειτουργία των πνευμόνων σε κυτταρικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πνευμονικές παθήσεις και διαταραχές της αναπνοής.

 

Send to Facebook Tweet This Share