Περιθωριοποίηση και αποκλεισμός στην τρίτη ηλικία

02/10/2017

Η χθεσινή ημέρα, 1η Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία καθιέρωσε το 1991 τη συγκεκριμένη ημέρα ως Διεθνή Ημέρα για τα Ηλικιωμένα Άτομα.

Ο ρατσισμός απέναντι στους ηλικιωμένους είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και αναφέρεται στη στάση διακρίσεων και προκατάληψης απέναντι σε άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς και στην παραμέληση ή και την κακοποίησή τους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο  που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες και εκδηλώνεται μέσα από τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων, τις θεσμικές πρακτικές και πολιτικές, καθώς και στον τρόπο εκπροσώπησης των ατόμων τρίτης ηλικίας στα ΜΜΕ, ο οποίος συχνά οδηγεί στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικο αποκλεισμό τους. Το 2014, κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο  ενέκριναν ψήφισμα  στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο ο ρατσισμός απέναντι στην Τρίτη ηλικία αναγνωρίστηκε ως η συχνότερη μορφή ηλικιακού ρατσισμού. 

Οι διακρίσεις αυτές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ηλικιωμένα άτομα αντιμετωπίζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον, για παράδειγμα το εργασιακό περιβάλλον και τις υπηρεσίες υγείας, ενώ υπονομεύουν τα δικαιώματά τους και θέτουν περιορισμούς στη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. 

Η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής στις αναπτυγμένες χώρες τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού. Σήμερα, το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, ενώ μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 30%. 

Στόχος των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας είναι η διασφάλιση των κατάλληλων ευκαιριών και συνθηκών για τη δημιουργική απασχόληση και τη διά βίου μάθηση των ηλικιωμένων, την περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικών υγείας σε θέμα προσέγγισης της τρίτης ηλικίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, ασφάλειας και περίθαλψής τους.

Η γήρανση μάς αφορά όλους, νέους και γέρους, άνδρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς. Άλλωστε ένας ηλικιωμένος δεν είναι τίποτε άλλο από «ένα παιδί με παρελθόν» (Zarko Petan).

 

Send to Facebook Tweet This Share