Προληπτικός έλεγχος ανδρών

02/04/2012

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η καλύτερη θεραπεία για μια ασθένεια είναι η πρόληψη. Πώς θα το πετύχετε αυτό; Υποβάλλοντας τον εαυτό σας ανά τακτά χρονιά διαστήματα σε Check Up.
Αναφορικά με τον τύπο των εξετάσεων που θα πρέπει το άτομο να υποβάλλεται επικρατεί πάντα σύγχυση. Για καλύτερη ενημέρωση σας πληροφορούμε ότι ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει αφού βέβαια συνεννοηθείτε με το θεράποντα ιατρό σας να περιλαμβάνει τα εξής:

Ηλικία κάτω των 40
(Κάθε 2 χρόνια)
* Ακτινογραφία θώρακος
* Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομετρία)
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Γενική εξέταση ούρων
* Γενική εξέταση αίματος
* Τ.Κ.Ε.
* Ασβέστιο
* Φώσφορος
* Σάκχαρο
* Ουρία
* Ουρικό οξύ
* Χοληστερίνη
* Τριγλυκερίδια
* HDL - LDL
* SGOT - SGPT (τρανσαμινάσες)
* Λευκώματα ολικά - Λευκωματίνη
* Κρεατινίνη
* Αλκαλική φωσφατάση
* Όξινος φωσφατάση
* Anti HCV
* HbsAg
* HIIV I-II (AIDS)
* Καρδιολογική εξέταση
* Παθολογική εξέταση
* Οφθαλμολογικός έλεγχος
* Ω.Ρ.Λ. εξέταση

Ηλικία άνω των 40
(Κάθε χρόνο)
* Ακτινογραφία θώρακος
* Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομετρία)
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Τεστ κοπώσεως κάθε 2 χρόνια
* Ακτινογραφία θώρακος κάθε 2 χρόνια
* Γενική εξέταση ούρων
* Γενική εξέταση αίματος
* Τ.Κ.Ε.
* Ασβέστιο
* Φώσφορος
* Σάκχαρο
* Ουρία
* Ουρικό οξύ
* Χοληστερίνη
* Τριγλυκερίδια
* HDL - LDL
* SGOT - SGPT (τρανσαμινάσες)
* Λευκώματα ολικά - Λευκωματίνη
* Κρεατινίνη
* Αλκαλική φωσφατάση
* Όξινος φωσφατάση
* Meyer κοπράνων
* PSA
* Anti HCV
* HbsAg
* HIIV I-II (AIDS)
* Καρδιολογική εξέταση
* Παθολογική εξέταση
* Οφθαλμολογικός έλεγχος
* Ω.Ρ.Λ. εξέταση

Send to Facebook Tweet This Share