ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ: Βλάπτει το σπέρμα

25/05/2013

Κιρσοκήλη ονομάζεται η κιρσοειδής διεύρυνση των φλεβών που απομακρύνουν το αίμα από τον όρχι. Αυτό αποδίδεται σε ανεπάρκεια των βαλβίδων της έσω σπερματικής φλέβας αλλά μπορεί να συμμετέχουν και άλλες φλέβες.

Η κιρσοκήλη στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά, σπάνια στη δεξιά και ακόμα σπανιότερα και στις δύο πλευρές. Αυτό αποδίδεται στην κάθετη εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα, ενώ η δεξιά σπερματική φλέβα εκβάλλει στην κάτω κοίλη φλέβα.

Η διάταση αυτή του φλεβικού δικτύου μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας στο όσχεο, να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος και την παροχή οξυγόνου, την παλινδρόμηση τοξικών προϊόντων από τη νεφρική φλέβα στην έσω σπερματική φλέβα κ.λπ. Όλα αυτά δρουν βλαπτικά στο μικροπεριβάλλον των όρχεων με συνέπεια να επηρεαστεί η σπερματογένεση άρα και η γονιμότητα του άνδρα. Η επιβεβαίωση της διαταραχής στο σπέρμα γίνεται με ανάλυση του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα). Οι μεταβολές του σπερμοδιαγράμματος στην κιρσοκήλη είναι οι εξής:

α) Μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων (ολιγοσπερμία)
β) Ελάττωση της κινητικότητας τους (ασθενοσπερμία)
γ) Εμφάνιση παθολογικών μορφών (τερατοσπερμία)
δ) Εμφάνιση άωρων μορφών (σπερματοκυττάρων ή σπερματίδων)
Η κιρσοκήλη εντοπίζεται στο 15-20% των ανδρών, αλλά ανέρχεται στο 40% των ανδρών στα υπογόνιμα ζευγάρια. Η κιρσοκήλη είναι σπάνια σε παιδιά κάτω των 10 ετών, αυξάνεται όμως, η συχνότητά της ανάμεσα στις ηλικίες των 10-15 ετών.

Διάγνωση
Η κιρσοκήλη συνήθως είναι ασυμπτωματική αλλά μπορεί να προκαλέσει ατροφία του όρχεως ή και ελαφρύ πόνο. Λόγω της συχνότητας της πρέπει να αναζητείται προσεκτικά στην κλινική εξέταση από το γιατρό. Η εξέταση πρέπει να γίνεται στην όρθια θέση με τον ασθενή να παίρνει βαθιά εισπνοή για να γίνει μεγαλύτερη η διάταση των φλεβών. Για τη διάγνωση, εκτός από την κλινική εξέταση βοηθά κυρίως, το υπερηχογράφημα και το Doppler του οσχέου, ενώ η φλεβογραφία της έσω σπερματικής φλέβας και το σπινθηρογράφημα με ερυθρά αιμοσφαίρια σεσημασμένα με ραδιενεργό τεχνήτιο σπάνια εκτελούνται.

Αντιμετώπιση
Όταν διαγνωσθεί κιρσοκήλη αυτή ίσως, χρειαστεί να χειρουργηθεί. Κατά την επέμβαση γίνεται απολίνωση της έσω σπερματικής φλέβας σε υψηλό σημείο (δηλαδή η φλέβα δένεται σε δύο σημεία και κόβουμε ανάμεσα τους).

Μετά τη διάγνωση πρέπει να γίνει έλεγχος του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα). Συνήθως χρειάζονται δύο δείγματα με μεσοδιάστημα δύο μηνών. Μεγάλη σημασία έχει η σωστή λήψη του σπέρματος δηλαδή μετά από αποχή 48-72 ώρες και καλό πλύσιμο των χεριών και των έξω γεννητικών οργάνων, ακολουθεί λήψη του σπέρματος με αυνανισμό σε αποστειρωμένο δοχείο και στη συνέχεια αυτό πρέπει να σταλεί σε λιγότερο από μια ώρα στο εργαστήριο για ανάλυση.

Η χειρουργική επέμβαση σε άνδρα με κιρσοκήλη πρέπει να γίνεται για τη διόρθωση του σπέρματος όταν υπάρχει παθολογικό σπερμοδιάγραμμα, αν υπάρχει ορχική ατροφία και αν είναι τόσο μεγάλη, ώστε να προκαλεί αίσθημα βάρους ή πόνο.

Στα παιδιά επειδή δεν μπορεί να εκτιμηθεί η γονιμότητα, κριτήριο αποτελεί το μέγεθος της κιρσοκήλης και η παρουσία ή όχι ατροφίας του όρχι.

Η βελτίωση του σπέρματος πρέπει να ελέγχεται μετά από 3 με 4 μήνες από την επέμβαση επειδή τα σπερματοζωάρια χρειάζονται 10 με 11 εβδομάδες να αναπαραχθούν.

Υπάρχουν αρκετές εγχειρητικές τεχνικές για τη διόρθωση της κιρσοκήλης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας θα συζητηθούν με τον ουρολόγο.

Send to Facebook Tweet This Share