Συνεντεύξεις Ιατρών

 < 1 2 3 4 5 6

ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ Απαλύνουν τον πόνο ή τον επιδεινώνουν
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Μ.Σ.Α.Φ.) και η ασπιρίνη, αυτά που στην καθημερινή πράξη λέμε παυσίπονα ή αναλγητικά, αποτελούν μαζί...
Πόνος στον αγκώνα;
To σύνδρομο πίεσης του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα (CUBITAL TUNNEL SYNDROME) είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συμπίεση του ωλένιου...
Η ζωή μετά το έμφραγμα
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει σαν επακόλουθο τη νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου. Όταν επέλθει νέκρωση σε κάποιο τμήμα του μυοκαρδίου, η...

 < 1 2 3 4 5 6