Ευρετήριο Παθήσεων

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
   
Τίτλος Τίτλος(Αγγλικά)
Αδένωμα Adenoma
Αδένωμα επινεφριδίων Adrenal adenoma
Αζωθαιμία Azotemia
Αιματοχεσία Hematohesia
Αιμοαραίωση Hemodilution
Αιμόλυση Hemolysis
Αιμοσυμπύκνωση Haemoconcentration
Αιμοσυμπύκνωση Haemoconcentration
Αμφιβληστροειδοπάθεια Retinopathy
Αναπνευστική παύση Respiratory arrest
Απάθεια Αpathy
Απλασία Αplasia
Ασυνειδησία Remorselessness
Αύρα Aura
Αυτοάνοσες παθήσεις Autoimmune diseases
Βασεοπενία Baseopenia
Βασεοφιλία Basophilia
Βασεόφιλος στίξη Punctate Basophilia
Βραδύνουσα δυσκινησία Opaque dyskinesia
Γ-ασφαιριναιμία
Γαγγλιονεύρωμα Ganglioneuroma
Γαμμασφαιρινοπάθεια Gammaglobulinopathy
Διαβητική κέτωση Diabetic ketosis
Διάμεση ίνωση του πνεύμονα Interstitial lung fibrosis
Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη Disseminated intravascular coagulation
Δυσβηταλιποπρωτεϊναιμία Dysbetalipoproteinemia
Εκχύμωση Ecchymosis
Επιγαστραλγία Epigastric pain
Επικρατές γονίδιο Predominant gene
Ερύθημα Erythema
 1 2 3 4 5 6 >