Ευρετήριο Παθήσεων

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
   
Τίτλος Τίτλος(Αγγλικά)
Λήθαργος Lethargy
Λόρδωση Lordosis
Μακροκυττάρωση Macrocytosis
Μέλαινα Melena
Μεταβολική οξέωση Metabolic acidosis
Μετανεφρική αζωθαιμία Postrenal azotemia
Μικροκυττάρωση Microcytosis
Μυδρίαση Mydriasis
Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα Myeloproliferative syndromes
Μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές - νοσήματα Myeloproliferative disorders - diseases
Μυέλωμα Myeloma
Μύση Miosis
Νεοπλασία Neoplasia
Νεόπλασμα Neoplasm
Νευρομυϊκός αποκλεισμός Neuromuscular blockade
Νεφρική ισχαιμία Renal ischemia
Νεφρική σωληναριακή οξέωση Renal tubular acidosis
Νόσος Glanzmann Glanzmann's disease
Νόσος Graves - Βasedow Graves - Basedow Disease
Ντελίριο Delirium
Οίδημα του Quinke
Οξεία χειρουργική κοιλία Acute abdomen
Οξέωση Acidosis
Ορθοκυτταρική αναιμία Normocytic anemia
Ορθόχρωμη αναιμία Orthochromic anemia
Οστεΐτιδα Osteitis
Οστεόλυση Osteolysis
Ουδετεροφιλία Neutrophilia
Πανκυτταροπενία Pancytopenia
Πανυποϋποφυσισμός Panhypopituitarism
 < 1 2 3 4 5 6 >