Ευρετήριο Παθήσεων

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
   
Τίτλος Τίτλος(Αγγλικά)
Αδένωμα Adenoma
Αδένωμα επινεφριδίων Adrenal adenoma
Αζωθαιμία Azotemia
Αιματοχεσία Hematohesia
Αιμοαραίωση Hemodilution
Αιμόλυση Hemolysis
Αιμοσυμπύκνωση Haemoconcentration
Αιμοσυμπύκνωση Haemoconcentration
Αμφιβληστροειδοπάθεια Retinopathy
Αναπνευστική παύση Respiratory arrest
Απάθεια Αpathy
Απλασία Αplasia
Ασυνειδησία Remorselessness
Αύρα Aura
Αυτοάνοσες παθήσεις Autoimmune diseases